www.weltreisen.sk

... milujeme more...

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Cestovná agentúra Mgr. Martina Škriečková - DORMISAN, IČO: 43 436 277 sa zaoberá  predajom zájazdov cestovných kancelárií  formou klubového predaja. pre členov klubu DORMISAN.

Objednanie zájazdu

  • Telefonicky – na základe telefonickej objednávky vám pripravíme cenovú ponuku,  zarezervujeme zájazd a na základe Vášho rozhodnutia pripravíme Zmluvu o obstaraní zájazdu, ktorú vám pošleme e-mailom, následne aj poštou. Obratom nám zašlete podpísanú zmluvu a zálohu uhradíte prevodom, alebo vkladom na účet.

  • On-line / e-mailom – vyberte si z našej webstránky dovolenku, odošlite objednávku. Naši pracovníci vás budú čoskoro kontaktovať. Po vzájomnej dohode môžete dostať e-mailom Zmluvu, detaily k úhrade a následne aj Informácie pred cestou. 

  • Cestovná agentúra nie je zodpovedná za následky spôsobené uvedením chybných údajov pri vyplnení cestovnej zmluvy. Zákazník berie na vedomie, že pri zakúpení zájazdu môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária organizujúca zájazd rezerváciu nepotvrdí. V takomto prípade sa cestovná zmluva nepovažuje za uzatvorenú a klient má nárok na vrátenie všetkých už uhradených platieb. Nemá však nárok na náhradu škody.

 Údaje potrebné k vyplneniu Zmluvy o obstaraní zájazdu

  • Meno a priezvisko každého cestujúceho

  • dátumy narodenia (nevyhnutné pri deťoch) 

  • čísla cestovných dokladov (nevyhnutné pri leteckej a autobusovej doprave)
    adresa trvalého bydliska

  • telefón 

  • e-mail

 

Platby
Pri podpísaní Zmluvy o obstaraní zájazdu je potrebné uhradiť zálohu , alebo plnú cenu zájazdu, pri Last Minute zájazdoch 100% (pokiaľ nie je dohodnuté inak). Platiť môžete v hotovosti v Chocholnej-Velčiciach 454,vkladom alebo prevodom na náš účet vedený v Tatrabanke a.s. v Slovenskej republike alebo ČSOB a.s. v Českej republike.

 

Garancia nezmenenej ceny
Cena zájazdu zahŕňa dopravu a tá sa odvíja od ceny nafty či paliva, ktoré sa v minulom období menili vzhľadom na nepredvídateľné situácie. Cestovné kancelárie majú právo zmeniť cenu zájazdu na základe Všeobecných zmluvných podmienok.

Reklamácie

Na storno podmienky a reklamácie sa vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky danej cestovnej kancelárie, u ktorej bol zájazd rezervovaný a zaplatený. Reklamácie rieši cestovná kancelária s ktorou má zákazník uzavretú zmluvu.